מערכת ניטור על הגדר של קבוצת בזן

מערכת הניטור בגדר מסוג UV-DOAS של קבוצת בזן מיועדת לניטור בזמן אמת של התרכובות בנזן, אתיל-בנזן, טולואן וקסילן.

המערכת הוקמה בהתאם לדרישות המשרד להגנת הסביבה ומטרתה לאפשר מדידת הריכוזים בגדרות המפעל באופן שישמש ככלי עבודה למניעת זיהום אוויר מעבר לגדרות המפעל.

המערכת מופעלת בהתאם לשיטות ניטור בקו פתוח של הרשות הפדרלית להגנת הסביבה האמריקאית .(EPA)

בזן הוסמכה ע"י הרשות הלאומית להסמכת מעבדות לתקן ISO17025 למדידות בנזן.

על מנת לצפות בנתוני הניטור באתר, יש לפעול באופן הבא:

1.בחירת תאריך

2.בחירת מיצוע זמן

3.בחירת תרכובת מנוטרת

4.בחירת קו הניטור (אפשרי גם באמצעות המפה וגם ע"י שימוש בטבלה תחתיה)

ברוכים הבאים לאתר מערכת ניטור גדר של קבוצת בזן
Map
13 Apr 24 14 Apr 24
    
Today
Click on a path to show a graph of the last 24hrs of data for the selected compound
Latest Readings - (5 דקות)
Date Path Value
Weather - UV1 Met

Wind blowing from

Direction (°):

-

Speed (m/s):

-

Temperature (℃):

-

--- -- --- ---