הגדרות טכנולוגיה / ציוד

UV DOAS

מערכת UV DOAS (ultraviolet differential optical absorption spectroscopy) מנטרת בזמן אמת ריכוזי בנזן, טולואן, קסילן ואתיל בנזן באמצעות חישה מרחוק בתחום אולטרה סגול. המערכת בנויה ממקור אור בתחום אולטרה סגול אשר מקרין אל הצד הקולט בו מתבצע ניתוח אופטי של האור הנקלט. המערכת מזהה את נוכחות הגזים באוויר בחישה מרחוק על בסיס בליעה של קרינה באורכי גל ייעודיים למזהמים השונים.

תחנה מטאורולוגית

מערכת מטאורולוגית בכל קו מדידה קיימת תחנה מטאורולוגית אשר מודדת את כיוון הרוח, מהירות הרוח, טמ"פ ולחות יחסית בכל מיצוע מדידה של המערכת.

מערכת מדידה בקו פתוח

מערכת מדידה בקו פתוח מערכות ניטור אוויר בקו פתוח משתמשות באלומות אור כדי לזהות ולכמת גזים. המערכות פועלות על ידי שליחת אלומת אור לאוויר הפתוח וקליטתה בגלאי. כאשר קיימים גזים בקרן, חלק מהאור הזה נספג, והגלאי יכול להבחין בין אלומה הנקלטת באוויר נקי, לעומת אלומה שבה נמצאים גזים. לגזים יש דרך ייחודית משלהם לספוג אור והם עשויים לספוג אור במספר אורכי גל שונים בספקטרום האור. מאפייני ספיגה ספציפיים לגז משמשים כטביעת אצבע ייחודית לגז. על ידי השוואת תקני ייחוס ידועים לתוצאות של מדידות בשטח, המערכת יכולה לזהות את הגז על סמך קיימות דפוסי ספיגת אורכי גל. כמו כן, כמות האור שנספגה היא פונקציה ישירה של ריכוז הגז באוויר. באמצעות ניתוח גודל הקליטה שהתרחשה, המערכת יכולה להעריך את הריכוז הממוצע של הגז לאורך נתיב האלומה. מנתח יחיד ופתוח יכול לכסות נתיב של עד 900 מטר, מה שהופך אותם לאידיאליים לשימוש כמערכת ניטור קו גדר שבה נדרשת כיסוי למרחק ליניארי משמעותי. הסוג השני של מערכת ניטור אוויר המשמשת לתוכניות ניטור קו גדר הם התקני דגימה נקודתית. מערכות ניטור הדגימות הנקודתיות מתאימות לשימוש באזורים בהם ריכוזי הגזים נמוכים מגבולות הגילוי של טכנולוגיות נתיב פתוח, למזהמים כגון חלקיקים שאינם ניתנים לזיהוי באמצעות טכנולוגיות נתיב פתוח, ולאזורים בהם נתיב הדגימה. קצר מדי עבור מערכות נתיב פתוח.